جمعیت یار

جمعیت یار

برش اصلی
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
(چکیده ای از حمایت های دولتی از خانواده ها در قبال فرزندآوری)


برش اول

خانواده های دارای فرزند
ماده1۰: تسهیلات قرض الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از 30 تا 150 میلیون تومان
ماده ۱۱: پرداخت یک میلیون بلاعوض جهت سرمایه‌گذاری بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن
ماده ۵3: پوشش بیمه ای آزمایش های مادر و جنین بر اساس ضوابط قانونی

تولد فرزند دوم به بعد
ماده ۱۰: تسهیلات قرض الحسنه برای تولد فرزند دوم 60 میلیون تومان
ماده 12: فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد به مادران

تولد فرزند سوم به بعد
ماده ۲: امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن خانواده ها پس از تولد فرزند سه بعد (سبز شدن فرم جیم(
ماده ۳: تامین زمین حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده با دوسال تنفس و ۸ سال قسط بندی پس از تولد فرزند سوم
ماده ۱۰: تسهیلات قرض الحسنه برای تولد فرزند سوم تا پنجم و بالاتر به ترتیب از 90 تا 15۰ میلیون تومان
ماده ۱۳: افزایش ۳ برابری یارانه فرزندان در خانواده های دهک های ۱ تا ۴ حداقل ۳ فرزندی غیر شاغل در دستگاه‌های دولتی
ماده ۱۸: معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند ۳ به بعد، هر فرزند %15 مشروط به تصویب در بودجه سنواتی
ماده ۲۱: تامین %100 بیمه مادران خانه دار دارای ۳ فرزند و بیشتر روستایی و عشایری از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان
ماده ۲۵: نیم بها شدن هزینه موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی ورزشی و سینما ها برای مادران دارای ۳ فرزند و بیشتر به همراه خانواده
مادران محصل
ماده ۲۶:
• مرخصی یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای مادران باردار دانشجو یا طلبه
• مرخصی یا مهمان شدن مادران دانشجو و طلبه دارای فرزند زیر ۲ سال حداکثر تا ۴ نیمسال بدون احتساب در سنوات
ماده ۲۷:
• کسر تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان به ازای هر فرزند ۶ ماه برای مادران
• گذراندن تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان در محل سکونت خود برای مادران
• تعویق تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان برای مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال تا ۲ سال

تسهیلات شغلی
ماده 6: اختصاص ۷۰ ٪ ظرفیت منازل مسکونی سازمانی به کارکنان فاقد مسکن با حداقل ۳ فرزند
ماده ۱۵: افزایش محدوده سنی در استخدام جدید به ازای تاهل و برای هر فرزند
• افزایش 2% امتیاز و استخدام به ازای هر فرزند
• افزایش سنوات خدمت به میزان یک سال به ازای هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم
• عدم جواز تعدیل فرد دارای ۳ فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار


ماده ۱۷:
• مرخصی زایمان 9 ماه کامل و به درخواست مادر میتواند تا دو ماه آن قبل از تولد باشد.
• مرخصی زایمان ۱۲ ماه کامل برای مادران باردار دارای دو قلو و بیشتر
• اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل به مدت 4 ماه
• اختیار بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار تا 2 سال و برای پدر تا 1 ماهگی فرزند به جز در بخش خصوصی
• افزایش %100 کمک هزینه اولاد هر ساله به مدت ۵ سال
• کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و برای تولد فرزند ۳ به بعد، یک و نیم سال


پیوند های مهم
قوانین جمعیت
فرم ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
فرم ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن